ProductCare Sweden AB väger alltid in miljöaspekter vid val av produkter och därför satsar vi på unika produkter med hög kvalitet, lång hållbarhet och låg miljöpåverkan. I våra plastprodukter jobbar vi med en plast som heter polypropylen, en slitstark plast som är miljövänlig och blir vattenånga när den förbränns. Vi efterlever den lagstiftning och andra krav som finns på miljöarbetet.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår kunskap om miljön så att förbättringsarbetet kan fortsätta. Vi utbildar alla nya medarbetare i vår miljöpolicy, så att även de direkt kan efterleva den.

Vi är medlemmar i Elkretsen samt REPA.

”Because we care”