TJÄNSTER

VI FINNS HÄR FÖR DIG

ANALYS

En arbetsplatsanalys utförs individuellt. Vi kartlägger och dokumenterar skriftligt eventuella behov för förändringar. Om eventuella hjälpmedel behövs kan våra ergonomer/fysioterapeuter direkt förevisa och undervisa dessa på plats. Går det att göra förändingar med befintlig utrustning hjälper vi till med inställningarna för att helheten skall bli så bra som möjligt. Samma person hjälper även till vid eventuell montering samt uppföljning efter ett par veckor för att säkerställa att det blivit en lyckosam lösning för just hens arbetsplats.

Ergonomilandslaget

UTBILDNINGAR

Oftast kan det vara klokt och tidseffektivit att ge alla medarbetare samma grundkunskaper i ämnet ergonomi inom sin yrkeskategori. Vi samlar därför ofta ihop medarbetarna i en grupp för att alla skall få just denna grundlägande förståelse. Detta görs antingen på plats eller digitalt. Detta kan vara för tjänstemännen på kontoret eller för de som eventuellt arbetar i produktionen.

VI FINNS HÄR FÖR DIG

FÖRELÄSNINGAR

Vi utför så väl digitala som traditionella föreläsningar ute hos er. Vi kan skräddarsy efter era önskemål men vi har även färdiga föreläsningar inom t.ex. lyftteknik på lager och produktion, ergonomi för hemmakontoret samt kontorsergonomi för datorarbetsplatser. I alla föreläsningar har vi som mål att få alla delaktiga och att åhörarna skall förstå att det är ett gemensamt ansvar att arbetsplatsen och dess anställda har friska och välmående medansvariga.