Vi har under alla våra år varit en omtyckt leverantör inom SKL, t.ex. skolor, sjukhus, vårdhem med mera.

Vi erbjuder miljöanpassade unika produkter till alla typer av företag, förvaltningar, skolor, sjukhus etc. över hela landet. Vi blir en professionell personlig kontakt för er där vi kan tillgodose just ert eventuella behov.

Ni får ett personligt möte med en av våra representanter.

Kontakta oss för en närmare presentation!

Företaget är godkänt genom Safe Trade som leverantör till offentlig sektor genom www.safetrade.se