Bundenheten kring våra datorarbetsplatser bara ökar och ökar. Många av oss har ont själva eller så känner vi någon kollega som har ont i kroppen på grund av datorarbete. Massage och andra behandlingsformer är jättebra men det viktiga är att åtgärda orsaken, varför vi får ont – och framförallt att jobba förebyggande!

Vi på Ergocare jobbar med vad vi kallar individanpassning av datorarbetsplatser. Det innebär att vi alltid går igenom den befintliga utrustningen på platsen för att anpassa den till just dig, men vi jobbar också med produkter som vi kan prova ut vid behov. Däremot fungerar vi inte i första hand som en traditionell produktleverantör. Vi anser nämligen att man behöver se över hela arbetsplatsen, samt få rätt instruktioner vid eventuella förändringar. Produkter är en del i att skapa en bra arbetsplats, men de är inte lösningen på alla problem. Tack vare vårt unika arbetssätt kan vi utlova en förbättring av Er kontorsergonomi som består, även på lång sikt. Vår personal som tar hand om Er är ergonomer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

När någon av våra representanter besöker er går det till på följande sätt:

– Till att börja med görs en genomgång av Er datorarbetsplats där befintlig utrustning ställs in, arbetstekniken ses över och Ni får förslag till förbättringar. Alla får också ett personligt dokument som innehåller information om den egna arbetsplatsen.

– Vid behov provar man i samband med analysen även ut och installerar produkter som kommer att ge en varaktig förbättring av arbetsplatsen och hjälpa Er att jobba på ett för kroppen skonsamt sätt.

– För att vara säkra på att Ni är nöjda med de förändringar som gjorts görs en kort uppföljning efter ungefär en vecka. Detta för att det ska finnas möjlighet till justeringar och eventuella frågor.