Frihet på kontoret med rätt ergonomi

Välkommen till ProductCare Sweden AB

Arbetsplatsanalys - Montering - Uppföljning
Arbetsplatsanalys

I praktisk arbetsvardag handlar ergonomi om ett helhetsperspektiv på samspelet mellan den enskilda människan och dess arbetsplats. Våra fysioterapeuter genomför en arbetsplatsanalys tillsammans med berörd person och instruerar hur arbetet kan utföras mer ergonomiskt.

Montering

Vi hjälper till med montering för att säkerställa att införskaffade hjälpmedel och befintlig utrustning används korrekt. Det är viktigt att det blir rätt storlek och används på ett adekvat sätt.

Uppföljning

Efter ett par veckors användning av den nya utrustningen följs besöket upp av samma representant för att säkerställa att allt känns bra och att man upplever en förbättring av arbetsplatsen. Skulle något ej kännas bra byter vi ut eller tar tillbaka produkten.

Ta hjälp av en Ergonom online!

Vill du ha mer information eller komma i kontakt med någon av våra ergonomer så vänligen fyll i nedan

Om ProductCare Sweden AB

- Kreativt koncept med fräscha produkter för din arbetsplats

När det uppstår behov av utveckling och förbättring på en arbetsplats är det oftast många involverade i processen. Vi har därför tagit fram ett koncept för att minimera risken för felköp och osäkerhet samt att våra kunder får 100% tillämpning och nytta av sina arbetsplatser. Vi börjar alltid med att göra en arbetsplatsanalys hos varje specifik kund, då alla kunder är unika och har sina egna behov. Vår arbetsplatsanalys utförs alltid med hjälp av våra ergonomer/fysioterapeuter tillsammans med våra kunder som önskar hjälp.

Kontakta oss

- Vill du ha mer information eller komma i kontakt med någon av våra ergonomer så vänligen fyll i formuläret nedan

Ta hjälp av en Ergonom online!

Vill du ha mer information eller komma i kontakt med någon av våra ergonomer så vänligen fyll i nedan